Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1. INTRODUKTION
JFR ECOMMERCE AB tar din personliga integritet på högsta allvar och eftersträvar alltid att ha hög nivå av dataskydd samt bemöta dig som kund med den transparens som du efterfrågar. Nedan (tillsammans med våra Köpvillkor) kommer du kunna läsa detaljerat om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, varför vi samlar in diverse personuppgifter och vilka personuppgifter som vi behandlar och till vilken nytta. Ta gärna din tid för att läsa igenom och förstå vår integritetspolicy. Vårt mål är att vara så tydliga som möjligt och hålla dina personuppgifter skyddade. Kom ihåg, att du alltid kan se över dina personuppgifter och göra de ändringar du vill.

JFR ECOMMERCE AB AB, org.nr. 556856-7514 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter (även kallat ”personlig information”, ”personlig data” och/eller ) är data/information som kan användas för att identifiera dig eller kontakta dig. Personuppgifter behöver inte innehålla namn och kan därför även vara andra digitala identifierare såsom bilder, IP-nummer, email osv., alltså uppgifter som kan kopplas till en fysisk person.

Alla uppgifter som sparas om kunden hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) fram tills det att denna ersätts av den europeiska dataskyddsförordningen Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, or “GDPR”) den 25 maj 2018. Från och med den 25 maj 2018 kommer alla uppgifter om som sparas och/eller hanteras om kunden att hanteras i enlighet med GDPR.


3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

A) HANTERING OCH ÖVERSIKT ÖVER BESTÄLLNINGAR OCH RETURER
VARFÖR SAMLAS DENNA INFORMATION IN?
Informationen samlas in för att vi ska kunna säkerställa din leverans av beställningen samt få fram information till dig gällande beställningen/returen, hantering reklamations- och garantiärenden samt genomföra återbetalningar. Informationen samlas även in för att ge dig en relevant köpupplevelse via hemsidan, email och/eller sms; som t.ex. leveransuppdateringar, orderstatus och kontoöversikt.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS:
Namn

Kontaktuppgifter (Telefonnummer, Email)

Adressuppgifter (Fakturaadress, leveransadress, IP-nummer)

Personnummer

Orderhistorik (Valda betalsätt, beställda varor)

LAGLIG GRUND
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.


B) HANTERING AV KUNDSERVICEÄRENDEN OCH KUNDKONTAKT
VARFÖR SAMLAS DENNA INFORMATION IN?
För att kunna lösa dina kundärenden och ge dig den bästa köpupplevelsen. Vi vill alltid kunna svara på alla dina frågor och därför behandlar informationen som vi får av dig vid kundkontakt endast för att leverera en hög servicegrad och för att assistera dig, både i stunden men även under pågående kundrelation.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS:
Namn

Kontaktuppgifter (Telefonnummer, Email)

Adressuppgifter (Fakturaadress, leveransadress, IP-nummer)

Personnummer

Orderhistorik (Valda betalsätt, beställda varor)

Korrespondenshistorik (via mail, telefon, sociala medier, chatt, digitala kanaler)

Personnummer (eventuellt ID-Dokumentation vid utökad verifiering när du begär tillgång till din kundinformation)

LAGLIG GRUND
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden


C) KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER
VARFÖR SAMLAS DENNA INFORMATION IN?
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS:
Namn

Kontaktuppgifter (Telefonnummer, Email)

Adressuppgifter (Fakturaadress, leveransadress, IP-nummer)

Personnummer

Orderhistorik (Valda betalsätt, beställda varor)

Korrespondenshistorik (via mail, telefon, sociala medier, chatt, digitala kanaler)

Personnummer (eventuellt ID-Dokumentation vid utökad verifiering när du begär tillgång till din kundinformation)

LAGLIG GRUND
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras.


D) KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER FÖR KUNDENS BÄSTA
VARFÖR SAMLAS DENNA INFORMATION IN?
Informationen kan komma att samlas in vid recensioner, tävlingar och kundnöjdhetsundersökningar för att anpassa våra tjänster och göra dem mer relevanta och användarvänliga för dig som kund.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS:
Namn

Kontaktuppgifter (Telefonnummer, Email)

Adressuppgifter (Fakturaadress, leveransadress, IP-nummer)

Ålder

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

LAGLIG GRUND
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.


E) MÖJLIGGÖRA RIKTAD MARKNADSFÖRING
VARFÖR SAMLAS DENNA INFORMATION IN?
För att kommunicera relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt. Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer och inspiration.

INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN:
Kontaktuppgifter (Telefonnummer, Email, ip-nummer)

Ålder

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Angivna kundval avseende produkter och tjänster.

LAGLIG GRUND
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig.


4. LAGRINGSPERIOD
Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och för att fullfölja våra legala åtaganden. Så länge du har ett kundkonto hos oss kommer vi även att spara information tillhörande kontot, denna kan raderas när som helst på din begäran. När vi inte längre behöver förvara din information, kommer denna att raderas och förstöras.


5. TILLGÅNG OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. Däremot samarbetar vi med utvalda leverantörer och tjänster som vi delvis delar dina personuppgifter med för att förbättra eller/och överhuvudtaget möjliggöra din kundupplevelse och köp hos oss, dessa är så kallade personuppgiftsbiträden. Alla våra partners är noggrant utvalda och följer kraven för GDPR för att säkerställa all information och skydd av din data. I följande fall kan personlig information delas med våra personuppgiftsbiträden:

IT-drift (Företag som hjälper med IT-utveckling, drift och IT-support)

Marknadsföring (Mediebyråer och marknadsföringsbyråer)

Ekonomi och administration (Bokförings- och revisionsbyråer)

Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller partens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Dessa aktörer kan vara följande:

Statliga myndigheter som vi är skyldiga att dela med enligt lag eller vid misstanke av brott (Skatteverket, polisen och försäkringsbolag)

Betalleverantörer (banker, betaltjänstleverantörer och kortinlösen)

Speditörer, för att fullfölja leverans av beställning (Logistikföretag och transportfirmor)

I de fall då våra Personuppgiftsbiträden befinner sig utanför EU/EES så kommer vi att vidta samma åtgärder och genomförande av rutiner för att säkerställa att dem följer och vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES eller ”Privacy Shield”-standard. Vi begränsar insamlingen av dina personliga uppgifter till minsta nödvändiga mån, både inom och utanför EU/EES.


6. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt till tillgång till de personuppgifterna som vi har i relation till dig. Du har alltså rätt att få ett utdrag på vilken information som vi har om dig och i vilka sammanhang som denna behandlas och delas. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång så kommer vi fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas ut till rätt person.

Du har rätt till rättelse, där du kan komplettera eller rätta till dina personuppgifter där information saknas eller inte stämmer.

Rätt att dra tillbaka medgivande. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande du gett oss, t.ex. avsluta prenumeration på nyhetsbrev.

Rätt till radering, där du alltså kan begära att vi raderar alla personuppgifter som finns lagrade och relaterad till dig, som vi inte har något legalt krav eller skyldighet att spara.

Rätt att begränsa. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att göra invändningar till behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat allmänt använt format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta innefattar endast information som du har delgett oss.

Direktmarknadsföring. Du har rätt att neka eller göra ändringar till de personuppgifter som används för direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Detta innefattar t.ex. nyhetsbrev och sms, där du alltså kan göra de nödvändiga ändringarna för respektive kanal genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.

Vända till tillsynsmyndigheten. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


7. COOKIES
Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet som innehåller data och datautbyte för att spara visa inställningar. Det är inget krav att acceptera Cookies från vår sida men för att dra ut full funktionalitet från sidan och för att använda visa tjänster så behövs användning av Cookies. Dessa kan användas till exempel för att du ska kunna återvända till din varukorg, spara språkinställningar och för övergripande analytisk information avseende din användning av sidan. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig för att du ska få en så pass personlig köpupplevelse som möjligt. Cookies som vi använder på vår sida kan delas upp i följande kategorier:

Sessionscookies: Dessa raderas automatiskt när du stänger din webbläsare och används för att till exempel ge dig funktionalitet av varukorgen.

Permanenta/Temporära cookies: Dessa ligger kvar på din dator efter att du har stängt av webbläsaren och försvinner när du raderar dem eller automatiskt när de går ut. Dessa används till exempel för att du ska kunna återuppta din shoppingsession där du lämnade den, för att inte behöva logga in på nytt och för att du ska få en personlig upplevelse på sidan.

Förstapartscookies: Dessa cookies läggs in av vår webbplats och används för att webbplats ska få full funktionalitet och bra köpupplevelse.

Tredjepartscookies: Cookies som läggs in av tredje parts webbplats från våra företagspartners och används för att du ska till exempel kunna få relevanta produktrekommendationer och information som reflekterar ditt intresse.

Andra teknologier: Dessa kan likna cookies och kan vara en IP-teknik som till exempel möjliggör det för dig att återuppta din shoppingrunda på valfria enheter och få relevant produktinformation presenterad för dig.

Du kan själv ändra inställningarna för användningen av cookies, genom att gå till inställningarna via i din webbläsare där du kan begränsa, radera eller blockera cookies.


8. SÄKERHET
Vi tar alla möjliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, detta berör både den digitala och den fysiska miljön där de kan komma att förvaras. Hemsidan och informationen är skyddat med SSL/TLS-kryptering som motsvarar hög standard inom industrin. Vi sparar aldrig dina kortuppgifter och krypterar dina personliga lösenord i våra datalagringar.

Ditt personnummer lagras och/eller behandlas inte hos oss så länge det inte är högst motiverat och nödvändigt, som i samband med identifiering.


9. KONTAKT
Om du har frågor gällande vår Integritetspolicy kan du kontakta oss på hello@jfr.se.

Vi kommer att hålla vår Intergritetspolicy under konstant granskning, du kommer därför att alltid hitta senaste versionen på vår sida. Vid signifikanta ändringar som berör behandlingen av dina personliga uppgifter så kommer vi att meddela dig detta via email.